M23000 +

M23000 i M23300 je ekskluzivni predlog Alumila za sisteme sa termičkim prekidom koji zadovoljava visoke standardne u pogledu termo i zvučne izolacije, kao i u pogledu sigurnosti. Ova dav sistema su rezultat Alumilovog top dizajna koji u sebi objedinjuju prednosti aluminijuma i vrhunsku estetiku drveta. Spoj između aluminijumskog i drvenog dijela se ostvaruje pomoću posebnih PVC knipsova čime se obezbjeđuje cirkulacija vazduha između drveta i aluminijuma. Na ovaj način se spriječava pojava korozije usljed kondenzacije koja se može javiti.

M23000 omogućuje upotrebu mehanizma 13 mm za PVC profile, koji obezbjeđuje visoku bezbjednost. Na ovaj način se postiže protivprovalnost u klasi WK 3, što je dokazano ispitivanjima sprovedenim u IFT Rozenhajm. Upotrebljeni poliamidi od 2 24 mm obezbjeđuju termičku izolaciju koja za okvir dostiže vrijednost Uf = 2,1 W/m2K. M23300 je rješenje za podizno klizne prozore i vrata idealan za luksuzne građevine sa velikim otvrajućim poljima. Sistem podržava težinu krila do 250 kg uz upotrebu inox vođica a sve u cilju postavljanja staklo paketa do 46 mm i nesmetanog funkcionisanja otvaranja.