M6 solar standard +

Osnovne karakteristike sistema:

  • sistem za klasične kontinuirane fasade
  • 55 mm širina horizontala i vertikala
  • dva nivoa brtvljnja  EPDM brtvama
  • termički prekid pomoću polamida širine 25mm
  • prozori i vrata u potpunosti integrirani u fasadu
  • odlična izolacija i evakuacija vode
  • posebno dizajnirani kutni profili
  • mogućnost izrade fasada sa strukturalnim i polustrukturalnim izgledom