M800 klupice+

·Osnovne karakteristike sistema:

  • sistem za klupice
  • širina klupica od 50 do 320mm
  • odgovarajući PVC i aluminijumski poklopci