M11500 ALUTHERM SUPER PLUS +

·Osnovne karakteristike sistema:

  • širina osnovnog krila 85,5mm
  • zaptivanje pomoću tri EPDM zaptivke
  • veliki broj različitih rješenja, sa mogućnošću upotrebe profila različitog estetskog dizajna
  • ugradnja otklopno-nagibnog okova
  • okov za euro žlijeb ili okov za PVC profile
  • profili sa dvije slobodne komore koje omogućavaju dobru evakuaciju vode i dobro vezivanje
  • termički prekid pomoću poliamida ojačanih staklenim vlaknima (34mm)
  • mogućnost upotrebe livenih spojnica, spojnica za upresavanje i spojnica sa Klinovima
  • profili za sve dimenzije vrata, pogodni i za komercijalne i za privatne Objekte