S80 +

S80 je kreiran kako bi se postigao čist, jednostavan i minimalan dizajn
sa najmanjom mogućom vidnom površinom aluminija uz vrhunske
performanse.

Impresivne karakteristike sistema se ogledaju u:

  • Skriveno krilo sa veoma malom vidnom površinom (51 i 67 mm)
  • Veoma uzak „T” profil i profil za srednju prečku čija je vidna površina identična sa ostalim profilima iz sistema i iznosi samo 67 mm
  • Standardno trostruko ostakljenje u cilju postizanja energetske efikasnosti
  • Inovativni materijali za termički prekid osiguravaju visok nivo termičke izolacije
  • Pouzdanost konstrukcije se obezbjeđuje profilima štoka čija je dubina 80 mm