S600 PHOS +

S600 je poseban klizni sistem koji je kreiran kako bi se stekao utisak življenja vani u skladu sa prirodom.

  • Osnovna karakteristika sistema je da su i krilo i štok skriveni u zidu, u plafonu i u podu tako da aluminij nije vidljiv ni izvana niti iznutra
  • Nema ograničenja za širinu otvarajućeg polja
  • Maksimalna visina krila je ograničena otpornošću stakla na udar vjetra (do 3,20 m)
  • Posebni pribori za zatvaranje, u srednjem profilu ili u štoku, osigurava otvarajuću površinu
  • kotačići sa velikom nosivošću do 300 kg
  • Evakuacija vode može biti veoma jednostavna ili kompliciranija u zavisnosti od upotrijebljenih profila i konstrukcije poda